Ratio 16-9 platshållare

Nätverksgrupper

Det svenska nätverket för funktionshinderforkning har delat in arbetet i två delar. Dels arbetsgrupper som fokuserar på utbildningen i grundforskning och forskar- och doktorandseminarum. Dels intressegrupper som tvärdisciplinärt arbetar efter olika ämnen. Som medlem är du välkommen att delta i befintliga grupper eller till och med starta upp nya grupper om du har ett intresseområde som du vill utforska tillsammans med andra forskare.

Arbetsgrupper

Här fokuserar vi på innehållet i utbildning och seminarium.

Grundutbildning

Ingrid Runesson, Ann-Christine Gullacksen och Sven Jarhag

Forskar- och doktorandseminarium

Inger Berndtsson, Elisabeth Olin, Kim Wickman, Kristofer Hansson, Jens Ineland, Veronica Lövgren, Thomas Strandberg och Hanna Egard

Ratio 3-2 platshållare

Intressegrupper

I intressegruppen finns forskare som är intresserade i ämnet. Det är öppet att anmäla sig till en befintlig grupp eller starta egna intressegrupper här

Barn och ungdomar med funktionshinder

Mats Granlund, Helena Hemmingsson, Lill Hultman, Rebecka Tiefenbacher, Jenny Wilder och Göran Nygren

Brottsofferforskning

Barbro Lewin, Denise Malmberg, Ann-Christine Cederborg, Kerstin Färm och MarieLouise Strand

Forskning om genus och funktionsnedsättning

Kim Wickman, Karin Barron, Denise Malmberg, Elisabet Apelmo, Jens Rydström, Lotta Vikström, Lisa Asp-Onsjö, Sangeeta Bagga-Gupta, Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Ann-Carita Evaldsson, Eva Hjörne, Joakim Isaksson, Kitty Lassinantti, Monica Reichenberg, Margrit Shildrick, Eva Silfver, Marjatta Takala, Göran Widding, Gunnar Sjöberg

När föräldrarna har kognitiva svårigheter

Gunnel Janeslätt

Personlig assistans

Lottie Giertz, Hanna Egard, Elisabeth Ohlin, Anna Dunér, Julia Bahnér och Lill Hultman

Praktiksamverkan

Lars-Olov Lundqvist, Kerstin Liljedahl och Öie Umb Carlsson

Rättstillämpning av LSS

Barbro Lewin, Lill Hultman

Sexualitet och funktionshinder

Julia Bahnér, Hanna Bertilsdotter-Rosqvist , Jens Rydström, Lotta Löfgren-Mårtenson, Denise Malmberg

Universell Design och Assisterande teknologi

Per-Olof Hedvall Stefan Johansson

Ratio 3-2 platshållare

Kontakt

  • Telefon:
  • E-post:

Besök oss

Adress, karta, ...