Ratio 16-9 platshållare

Medlemskap

Som forskare i Sverige är det givande att vara del av ett levande och engagerat nätverk för att driva forskningen framåt. Välkommen att bli medlem i nätverket, där du får tillgång till en mångfald av forskning inom funktionshinderområdet från olika vetenskapsdiscipliner.

I vårt nätverk finns en rad intresse- och arbetsgrupper som utforskar olika aspekter av funktionshinder, från medicinska och tekniska lösningar till sociala och psykologiska perspektiv. Som medlem är du välkommen att delta i befintliga grupper eller till och med starta upp nya grupper om du har ett intresseområde som du vill utforska tillsammans med andra forskare. Nätverket är till för att främja samarbete och kunskapsutbyte och att alla forskare kan dra nytta av vårt gemensamma nätverk.

Medlemskapet är helt kostnadsfritt och i medlemskapet ingår även digital version av tidskriften Forskning om funktionhinder pågår. Välkommen att bidra med tips till innehåll till tidskriften, som t ex information om kommande disputationer på funktionshinderområdet eller ny forskning.

Så om du vill fördjupa dina kunskaper, bygga nya relationer och bidra till att göra framsteg inom funktionshinderforskningen, varmt välkommen att anmäla ditt intresse för medlemskap i vårt nätverk. Låt oss tillsammans forma framtiden för forskningen inom funktionshinderområdet!

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse för att bli medlem här!

Kontakt

  • Telefon:
  • E-post:

Besök oss

Adress, karta, ...