Ratio 16-9 platshållare

Lärosäten och kontaktpersoner

Universitet och högskolor i Sverige kan ange två forskare inom funktionshindersområdet som kontaktpersoner. För närvarande finns det kontaktpersoner vid 24 olika lärosäten i landet.

Nedan finner du lärosätena i boktavsordning, samt vem du kan kontakta på respektive lärosäte.

 

Kontakt

Professor Peter Anderberg Institutionen för hälsa

Professon Lisa Skär Institutionen för hälsa

Blekinge Tekniska Högskola

Kontakt

Lektor Inger Berndtsson Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Professor Elisabeth Olin Institutionen för socialt arbete

Göteborgs Universitet

Kontakt

Lektor Johan Borg Institution för hälsa och välfärd

Lektor Maria Fjellfäldt Akademin utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan i Dalarna


Kontakt

Adjunkt Anna Norrström Institutionen för pedagogik

Högskolan i Borås

Kontakt

Lektor Kajsa Jerlinder Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

HS Gavle

Kontakt

Professor Magnus Tideman Sektionen för hälsa och samhälle, Handikappvetenskap

Halmstad Högskola logotyp

Kontakt

Lektor Cecilia Pettersson Människa - Hälsa - Samhälle

Biträdande professor Daniel Östlund Fakulteten för lärarutbildning

Högskolan Kristianstad

Kontakt

Docent Martin Molin Institutionen för individ och samhälle

Lektor Bibbi Ringsby Jansson Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst

Kontakt

Lektor Staffan Bengtsson Hälsohögskolan avdelningen för socialt arbete

Lektor Helena Taubner Högskolan för lärande och kommunikation

Jönköping University

Kontakt

Forskare Lill Hultman Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Karolinska Institutet

Kontakt

Lektor Kjetil Falkenberg Hansen Medieteknik och intreaktionsdesign

KTH logotyp

Kontakt

Biträdande professor Henrik Danielsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lektor Marie Gustavsson Institutionen för kultur och samhälle

Linköping Universitet

Kontakt

Lektor Kristina Hellberg Institutionen för pedagogik

Lektor Ulrika Järkestig-Berggren Institutionen för socialt arbete

Linneuniversitetet

Kontakt

Lektor Ylva Backman, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Professor Maria Larsson Lund, Institutionen för hälsa teknik och lärande

Luleå Tekniska Universtitet logotyp

Kontakt

Forskare Niklas Altermark Statsvetenskapliga institutionen

Forskare Marie Sepulchre, Sociologiska institutionen

Lunds Universitet

Kontakt

Lektor Matilda Svensson Chowdhury Institutionen för socialt arbete

Lektor Maria Norstedt Institutionen för socialt arbete

Malmö Universitet

Kontakt

Doktorand Caroline Andersz Institutionen för socialvetenskap

Marie Cederschiöld Högskola

Kontakt

Universitetslektor Helene Hillborg Institutionen för hälsovetenskaper

Mittuniversitetet

Kontakt

Doktorand Liv Nordström Akademin för hälsa, vård och välfärd

Lektor Lena Talman Akademin för hälsa, vård och välfärd

Mälardalens Universtitet logotyp

Kontakt

Adjunkt Hanna Gabrielsson Hälsovetenskapliga institutionen

Röda Korsets högskola

Kontakt

Professor Helena Hemmingsson specialpedagogiska institutionen

Professor Simo Vehmas Specialpedagogiska institutionen

Stockholm Universitet logotyp

Kontakt

Doktorand Anna Bengtsson Området Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi

Sveriges Lantbruks Universitet logotyp

Kontakt

Lektor Linda Vikdahl Institutionen för historia och samtidsstudier

Lektor Andreas Pettersson Institutionen för samhällsveternskaper

Södertörns Högskola

Kontakt

Lektor Veronica Lövgren Institutionen för socialt arbete

Lektor Kim Wickman Institutionen för pedagogik

Umeå Universitet logotyp

Kontakt

Lektor Kristina Engwall, Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete

Lektor Lars Oestreicher Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

Uppsala Universitet logotyp

Kontakt

Professor Thomas Barow Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Professor Thomas Strandberg Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Örebro Universitet

Kontakt

  • Telefon:
  • E-post:

Besök oss

Adress, karta, ...