Ratio 16-9 platshållare

Välkommen till ...

Här kan du skriva en kort text om samarbetswebben.

Det Svenska nätverket för funktionshindersforskare förenar forskare och lärosäten över hela Sverige för att främja forskning och utbildning inom området funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Vi erbjuder en plattform för mångvetenskapliga kontakter och samverkan, vilket möjliggör för forskare från olika discipliner att samarbeta och dela kunskap. Genom att samla expertis från flera lärosäten strävar vi efter att stärka och utveckla funktionshindersforskningen i Sverige.

Nätverket har två årliga nätverksmöten som är öppna för nätverkets medlemmar, samt bidrar till tidskriften Forskning om funktionshinder pågår. Inom ramen för nätverket finns ett antal arbetsgrupper och intressegrupper och medlemmarna kan bilda nya grupper.

Är du forskare eller representerar ett lärosäte som arbetar med funktionshindersfrågor? Vi välkomnar nya medlemmar att ansluta sig till vårt nätverk för att tillsammans bidra till en mer inkluderande framtid.

Det nordiska nätverket

Det svenska nätverket för funktionshinderforskning är medlem i det Nordiska nätverket tillsammans med sina nordiska grannar.

Nordic Network on Disability Reserach

Danish Network on Disability Research

Finnish Network on Disability Research

Norwegian Network on Disability Research

Icelandic Network on Disability Research (Site to be launched)

 

Kontakt

  • Telefon:
  • E-post:

Besök oss

Adress, karta, ...