Det svenska nätverket för funktionshindersforskning: Kontaktpersoner från olika universitet och högskolor

Alla universitet och högskolor kan ange två forskare inom funktionshindersområdet som kontaktpersoner.  För närvarande finns det kontaktpersoner vid 24 olika lärosäten.

Blekinge tekniska högskola

Professor Peter Anderberg Institutionen för hälsa 

Professon Lisa Skär  Institutionen för hälsa 

Göteborgs universitet

Lektor Inger Berndtsson Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Professor Elisabeth Olin Institutionen för socialt arbete

Högskolan Dalarna

Lektor Johan Borg Institution för hälsa och välfärd

Lektor Maria Fjellfäldt  Akademin utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan i Borås

Adjunkt Anna Norrström Institutionen för pedagogik

Högskolan i Gävle

Lektor Kajsa Jerlinder Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

Högskolan i Halmstad

Professor Magnus Tideman Sektionen för hälsa och samhälle, Handikappvetenskap

Högskolan Kristianstad

Lektor Cecilia Pettersson Människa - Hälsa - Samhälle

Biträdande professor Daniel Östlund Fakulteten för lärarutbildning 

Högskolan Väst

Docent Martin Molin Institutionen för individ och samhälle

Lektor Bibbi Ringsby Jansson Institutionen för individ och samhälle

Jönköping university

Lektor Staffan Bengtsson Hälsohögskolan avdelningen för socialt arbete

Lektor Helena Taubner Högskolan för lärande och kommunikation 

Karolinska Institutet

Forskare Lill Hultman Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Kungliga tekniska högskolan

Lektor Kjetil Falkenberg Hansen Medieteknik och intreaktionsdesign

Linköpings universitet

Bitredande professor Henrik Danielsson  Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lektor Marie Gustavsson  Institutionen för kultur och samhälle 

Linnéuniversitetet

Lektor Kristina Hellberg Institutionen för pedagogik

Lektor  Ulrika Järkestig-Berggren Institutionen för socialt arbete

Luleå tekniska universitet

Lektor Ylva Backman, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Professor Maria Larsson Lund, Institutionen för hälsa teknik och lärande

Lunds universitet

Forskare Niklas Altermark Statsvetenskapliga institutionen

Forskare Marie Sepulchre, Sociologiska institutionen

Malmö universitet

Lektor Matilda Svensson Chowdhury Institutionen för socialt arbete

Lektor Maria Norstedt Institutionen för socialt arbete

Marie Cederschiöld högskola 

Doktorand  Caroline Andersz  Institutionen för socialvetenskap

Mittuniversitetet

Helene Hillborg helene.hillborg@miun.se Institutionen för hälsovetenskaper

Mälardalens universitet

Doktorand Liv Nordström Akademin för hälsa, vård och välfärd

Lektor Lena Talman Akademin för hälsa, vård och välfärd

Röda korsets högskola

Adjunkt Hanna Gabrielsson Hälsovetenskapliga institutionen

Stockholms universitet

Professor Helena Hemmingsson specialpedagogiska institutionen

Professor Simo Vehmas Specialpedagogiska institutionen

Sveriges Lantbruksuniversitet

Doktorand Anna Bengtsson Området  Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi

Södertörns högskola

Lektor Linda Vikdahl Institutionen för historia och samtidsstudier

Lektor Andreas Pettersson Institutionen för samhällsveternskaper

Umeå universitet

Lektor Veronica Lövgren  Institutionen för socialt arbete 

Lektor Kim Wickman Institutionen för pedagogik 

Uppsala universitet

Lektor Kristina Engwall, Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete

Lektor Lars Oestreicher  Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

Örebro universitet

Professor Thomas Barow Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Professor Thomas Strandberg  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete


 

Last modified: 2023-12-27