Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Nästa nätverksmöte kommer att hållas den 24 oktober hos Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i Stockholm, S:t Eriksgatan 117, Plan 3

Anmälan:      http://doit.medfarm.uu.se/kurt14632 

                    Program

                    09:00             Kaffe, smörgås

10:00-12:00   Välkommen och presentationsrunda.

Om SBU:s uppdrag och aktiviteter inom området Funktionshinder och LSS. (Susanna Larsson-Tholén)

12:00-13:00   Lunch

13:00-13:15   Tvådagarsseminarium i Lund 16-17 april 2020 (arbetsgruppen)

13:15-13:30   Rapport från NNDR (Veronica Lövgren och Kristofer Hansson)

13:30-14:00   Nätverkets framtida organisering. För- och nackdelar med nuvarande nätverksorganisering respektive med en mer formaliserad organisering i form av förening med styrelse (Magnus Tideman)

14:00-14:30   Fika

14:30-15:00   Fortsatt diskussion och ställningstagande om nätverkets organisering

15:00-15:30   Avslutning och planering kommande nätverksmöten (Karin Jöreskog)

Välkommen!

Om du har frågor inför nätverksmötet: cff@cff.uu.se (Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet)

Mer information om SBU: www.sbu.se

Minnesanteckningar från tidigare möten

Minnesanteckningar från mötet från Jönköping den 2 april 2019:

Presentation Claes Möller

Presentation Mats Granlund

Presentation Lena Olsson

Presentation Staffan Bengtsson

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 11 oktober 2018

 Presentation Susanna Larsson-Tholén, SBU 

Minnesanteckningar från mötet i Karlstad den 5 november 2015

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 16 april 2014

Minnesanteckningar från mötet i Göteborg den 12 november 2014

Presentation Christine Bigby

Minnesanteckningar från mötet i Norrköping den 9 april 2014 

Minnesanteckningar från mötet i Malmö 11 april 2013

Minnesanteckningar från mötet i Umeå november 2013

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 7 november 2012

Minnesanteckningar från mötet i Östersund den 10 november 2011

Minnesanteckningar från mötet i Trollhättan den 12 april 2011