Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Minnesanteckningar från mötet den 24 september

Ett digitalt nätverksmöte ägde rum den 24 september 2020. Minnesanteckningar från mötet finns publicerat på denna hemsida.

Information om tvådagarsseminarium

Arbetsgruppen för tvådagarsseminariet ställde in det planerade tvådagarsseminariet i april 2020 på grund av pandemin. Nu arbetar gruppen för att genomföra arrangemanget vid en senare tidpunkt, även denna gång i Malmö. En ny inbjudan kommer sändas ut.

Arbetsgruppen kommer ha ett digitalt avstämningsmöte och diskutera vad som är en möjlig tidpunkt för tvådagarsseminariet. Mötet sker den 15 december klockan 14-15 och är öppen för medlemmarna i nätverket.

Klicka på följande länk för att komma in i mötet den 15 december klockan 14-15:

  https://uu-se.zoom.us/j/69841884985

Minnesanteckningar från tidigare möten

Minnesanteckningar, digitalt möte den 24 september 2020 (pdf)

Minnesanteckningar från mötet i Stockholm 24 oktober

Presentation 1 från SBU

Presentation 2 från SBU

Presentation 3 från SBU

Minnesanteckningar från mötet från Jönköping den 2 april 2019:

Presentation Claes Möller

Presentation Mats Granlund

Presentation Lena Olsson

Presentation Staffan Bengtsson

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 11 oktober 2018

 Presentation Susanna Larsson-Tholén, SBU 

Minnesanteckningar från mötet i Karlstad den 5 november 2015

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 16 april 2014

Minnesanteckningar från mötet i Göteborg den 12 november 2014

Presentation Christine Bigby

Minnesanteckningar från mötet i Norrköping den 9 april 2014 

Minnesanteckningar från mötet i Malmö 11 april 2013

Minnesanteckningar från mötet i Umeå november 2013

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 7 november 2012

Minnesanteckningar från mötet i Östersund den 10 november 2011

Minnesanteckningar från mötet i Trollhättan den 12 april 2011