Det svenska nätverket för funktionshindersforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Nästa nätverksmöte blir i Örebro den 2 oktober 2024

Nätverksmötet kommer att anordnas i samband med konferens på temat normaliseringsprincipen – till minne av Bengt Nirje

Mera information senare

Minnesanteckningar från det senaste nätverksmötet i Jönköping finns här .

Minnesanteckningar från tidigare möten

Minnesanteckningar från mötet i Luleå den 15 november 2023

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala 

Minnesanteckningar från mötet i Malmö den 20 maj 2022

Minnesanteckningar från digitalt nätverksmöte 19 mars 2021

Presentation från SBU, del 1, 19 mars 2021

Presentation från SBU, del 2, 19 mars 2021

Minnesanteckningar, digitalt möte den 24 september 2020 (pdf)

Minnesanteckningar från mötet i Stockholm 24 oktober

Minnesanteckningar från mötet från Jönköping den 2 april 2019:

Presentation Claes Möller

Presentation Mats Granlund

Presentation Lena Olsson

Presentation Staffan Bengtsson

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 11 oktober 2018

 Presentation Susanna Larsson-Tholén, SBU 

Minnesanteckningar från mötet i Karlstad den 5 november 2015

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 16 april 2014

Minnesanteckningar från mötet i Göteborg den 12 november 2014

Presentation Christine Bigby

Minnesanteckningar från mötet i Norrköping den 9 april 2014 

Minnesanteckningar från mötet i Malmö 11 april 2013

Minnesanteckningar från mötet i Umeå november 2013

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 7 november 2012

Minnesanteckningar från mötet i Östersund den 10 november 2011

Minnesanteckningar från mötet i Trollhättan den 12 april 2011

Senast uppdaterad: 2023-12-27