Intressegrupper inom Det svenska nätverket för funktionshindersforskning

I intressegruppen finns forskare som är intresserade i ämnet. Det är öppet att anmäla sig till en befintlig grupp eller starta egna intressegrupper. Hör av er till e-postadressen cff@cff.uu.se 

Barn och ungdomar med funktionshinder

Forskare som verkar inom området: 

Mats Granlund, Helena Hemmingsson, Lill Hultman, Rebecka TiefenbacherJenny Wilder och Göran Nygren 

Brottsofferforskning

Forskare som verkar inom området:

Barbro Lewin, Denise Malmberg, Ann-Christine CederborgKerstin Färm och MarieLouise Strand

Forskning om genus och funktionsnedsättning

Forskare som verkar inom området:

Kim Wickman, Karin Barron, Denise Malmberg, Elisabet Apelmo, Jens Rydström, Lotta Vikström, Lisa Asp-Onsjö, Sangeeta Bagga-Gupta, Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Ann-Carita Evaldsson, Eva Hjörne, Joakim Isaksson, Kitty Lassinantti, Monica Reichenberg, Margrit Shildrick, Eva Silfver, Marjatta Takala, Göran Widding, Gunnar Sjöberg

När föräldrarna har kognitiva svårigheter

Forskare som verkar inom området: 

Gunnel Janeslätt

Personlig assistans

Forskare som verkar inom området: 

Lottie Giertz, Hanna Egard, Elisabeth Ohlin, Anna Dunér, Julia Bahnér och Lill Hultman

Praktiksamverkan

Forskare som verkar inom området:

Lars-Olov Lundqvist, Kerstin Liljedahl och Öie Umb Carlsson 

Rättstillämpning av LSS

Barbro Lewin, Lill Hultman

Sexualitet och funktionshinder

Julia Bahnér,  Hanna Bertilsdotter-Rosqvist , Jens Rydström, Lotta Löfgren-Mårtenson, Denise Malmberg

Universell Design och Assisterande teknologi

Per-Olof Hedvall Stefan Johansson

Senast uppdaterad: 2022-12-05