DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR FUNKTIONSHINDERSFORSKNING

Forskning och utbildning om funktionshinder och handikapp bedrivs på många universitet och högskolor i Sverige. Det Svenska nätverket för funktionshindersforskning är ett forum för mångvetenskapliga kontakter och samverkan mellan olika forskare och lärosäten i Sverige.

Nätverket har två årliga nätverksmöten som är öppna för nätverkets medlemmar, samt nätverket ger också ut tidskriften Forskning om funktionshinder pågår.

Inom ramen för nätverket finns ett antal arbetsgrupper och  intressegrupper och medlemmarna kan bilda nya grupper.

Medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt. Här kan du enkelt anmäla ditt interesse för att bli medlem i Nätverket.
 

Nätverk för handikappforskning från de nordiska länderna bildar tillsammans NNDR - Nordic Network on Disability Research.

Senast uppdaterad: 2022-09-21