Svenska nätverket för handikappforskning: Kontaktpersoner från olika universitet och högskolor

Alla universitet och högskolor kan ange två forskare inom funktionshindersområdet som kontaktpersoner.  För närvarande finns det kontaktpersoner vid 18 olika lärosäten.

Göteborgs universitet

Universitetslektor Inger Berndtsson Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Docent Elisabeth Olin Institutionen för socialt arbete

Högskolan i Borås

Universitetsadjunkt Anna Norrström Institutionen för pedagogik

Högskolan i Halmstad

Universitetslektor Therese Mineur Sektionen för hälsa och samhälle, Handikappvetenskap

Professor Magnus Tideman Sektionen för hälsa och samhälle, Handikappvetenskap

Högskolan i Jönköping

Professor Mats Granlund Hälsohögskolan

Högskolan Väst

Docent Martin Molin Institutionen för individ och samhälle

Universitetslektor Bibbi Ringsby Jansson Institutionen för individ och samhälle

Karolinska Institutet

Doktorand Lill Hultman Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Karlstads universitet

Universitetslektor Berith Nyqvist-Cech Avdelningen för sociala studier

Linköpings universitet

Professor Helena Hemmingsson   Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

Professor Dimitris Michailakis  Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

Linnéuniversitetet

Universitetslektor Kristina Hellberg Institutionen för pedagogik

Universitetslektor  Ulrika Järkestig-Berggren Institutionen för socialt arbete

Luleå tekniska universitet

Professor Margareta Lilja Institutionen för hälsovetenskap, avdelning Hälsa och rehabilitering 

Lunds universitet

Universitetslektor Hanna Egard, föreståndare på HAREC

Docent Kristofer Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, avdelningen för etnologi 

Malmö högskola

Universitetslektor Lotta Anderson Lärande och samhälle

Universitetslektor Per Germundsson Hälsa och samhälle

Mälardalens högskola

Universitetslektor Christine Gustafsson Akademin för hälsa, vård och välfärd

Doktorand Lena Talman Akademin för hälsa, vård och välfärd

Stockholms universitet

Universitetslektor Margareta Ahlström Specialpedagogiska institutionen

Sveriges Lantbruksuniversitet

Doktorand Anna Bengtsson Området  Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi

Umeå universitet

Universitetslektor Veronica Lövgren  Institutionen för socialt arbete 

Universitetslektor Kim Wickman Institutionen för pedagogik 

Uppsala universitet

Professor Rafael Lindqvist Sociologiska institutionen

Professor Karin Sonnander Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Örebro universitet

Docent  Lars-Olov Lundqvist Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Universitetslektor Thomas Strandberg  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete