tidningen Forskning om funktionshinder pågår

 

 

 

 

 

Svenska nätverket för handikappforskning: Tidskrifter

Forskning om funktionshinder pågår

Aktuellt om forskning på funktionshindersområdet. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och är gratis. Den kan prenumereras antingen som en pdf-fil direkt till e-postbrevlådan eller som en papperstidning.

Vid önskemål om prenumeration, anmäl namn och adress till cff@cff.uu.se

Redaktionskommitté: Karin Sonnander, Stig Larsson, Anders Gustafsson, Jerker Rönnberg och Rafael Lindqvist. Uppdraget för ledamöterna innebär att de ska vara en kontaktyta för en av redaktörerna (KS) genom att till denne lämna information om pågående forskningsprojekt, avhandlingar och övrigt av intresse inom fältet som kan vara tänkbart att skriva om i tidningen. Alla medlemmar i det nationella nätverket är också välkomna att informera redaktören om möjliga aktuella inslag när som helst. Ansvarig utgivare: Päivi Adolfsson.

Både det senaste numret och alla tidigare nummer hittar du här 

Scandinavian Journal of Disability Research

Scandinavian Journal of Disability Research ges ut på engelska fyra gånger per år på initiativ av Nordic Network on Disability Research. Tidningens syfte är att sprida information om forskningsresultat inom handikappvetenskap med tonvikt på socialvetenskaplig forskning. Den socialvetenskapliga forskningen i detta sammanhang är tvärvetenskaplig och inkluderar bidrag från ämnesområden såsom pedagogik, historia, antropologi, psykologi, sociologi, juridik, ekonomi, filosofi och socialmedicin. Tidskriftens kännetecken är att fokusera på funktionshinder som fenomen, särskilt sambandet mellan funktionshinder och en vidare social kontext och miljö. Tidskriften vänder sig till beslutsfattare, brukare, akademiker och praktiker inom det sociala området.

Till tidskriftens hemsida