Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Nästa nätverksmöte för Svenska nätverket för handikappforskning (SNHF) kommer att hållas den 24 oktober 2019 hos SBU i Stockholm